Kalendarium historii NIK

1919

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisuje Dekret o utworzeniu Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Józef Higersberger zostaje pierwszym prezesem NIKP.

1920

Powstają pierwsze izby kontroli państwowej: w Warszawie, Kielcach oraz we Lwowie.

1921

Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. ustanawia Najwyższą Izbę Kontroli. 3 czerwca 1921 r. uchwalenie ustawy o Kontroli Państwowej.

1931

Ukazuje się pierwszy w historii NIK „podręcznik kontrolera” - Wykłady wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Zenobiusza Rugiewicza wygłoszone na kursach doszkalających urzędników Kontroli Państwowej.

1940

Prezydent RP Władysław Raczkiewicz uchyla „na czas wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną” ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli z 1921 r. i określa zadania Izby na czas wojny. Prezesem NIK na emigracji zostaje Tadeusz Tomaszewski. W kraju działa podziemna Sekcja Kontroli.

1944

Powstaje Biuro Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej - instytucja mająca kontynuować działalność przedwojennej NIK.

1947

Biuro Kontroli zostaje podporządkowane Radzie Państwa.

1949

Powołanie Najwyższej Izby Kontroli. Jej prezesem zostaje Franciszek Jóźwiak, przedwojenny komunista, były komendant główny Milicji Obywatelskiej, wiceminister bezpieczeństwa publicznego.

1952

Na mocy nowo uchwalonej ustawy o kontroli państwowej NIK zostaje przekształcona w organ rządu - Ministerstwo Kontroli Państwowej.

1953

NIK uczestniczy w I Kongresie najwyższych organów kontroli na Kubie.

1957

Restytuowanie NIK, prezesem Izby zostaje Konstanty Dąbrowski.

1959

NIK zostaje członkiem Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

1971-1983

Prezesura Mieczysława Moczara, najdłuższa w dotychczasowej historii NIK.

1976

NIK ponownie zostaje podporządkowana prezesowi Rady Ministrów i Radzie Państwa.

1980

Zmiana ustawy o NIK.

1985-1989

Inspekcja Robotniczo-Chłopska (IRCha) staje się częścią Najwyższej Izby Kontroli.

1991

Walerian Pańko zostaje pierwszym „solidarnościowym” prezesem NIK.

1992

Sejm powołuje prof. Lecha Kaczyńskiego na prezesa NIK.

1993

NIK członkiem zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI).

1994

Uchwalenie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 23 grudnia 1994 r. Ustawa ta po raz pierwszy w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia związane z postępowaniem kontrolnym; w swoim zasadniczym kształcie obowiązuje do dziś.

1997

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 27 kwietnia 1997 r. potwierdza usytuowanie NIK jako naczelnego organu kontroli, podległego Sejmowi.

2001

Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 27 marca 2001 r.

2008

NIK występuje w roli gospodarza na VII Kongresie EUROSAI w Krakowie.

2008-2011

NIK przewodniczy Zarządowi EUROSAI. Podczas prezydencji NIK opracowano pierwszy plan strategiczny EUROSAI na lata 2011-2017.

2010

22 stycznia 2010 r. Sejm uchwala nowelizację ustawy o NIK.

10 kwietnia 2010 r.

W katastrofie smoleńskiej giną ważne dla NIK osoby: prezydent RP Lech Kaczyński, minister Władysław Stasiak, prezes NBP Sławomir Skrzypek, minister Aleksander Szczygło.

2011

Marszałek sejmu zarządzeniem nr 11 z 26 sierpnia 2011 r. nadaje NIK nowy statut, na mocy którego zostaje przeprowadzona reorganizacja instytucji.

2012

NIK otrzymuje mandat audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN na lata 2013-2015. Zarząd EUROSAI obradujący w Ankarze podejmuje decyzję, że NIK wejdzie do Zarządu INTOSAI na kadencję 2013-2019.

2014

NIK zostaje audytorem zewnętrznym Rady Europy na lata 2014-2018.

2015-2018

NIK realizuje projekty międzynarodowe Twinning light, m.in. w najwyższych organach kontroli Estonii, Łotwy, Węgier, Albanii, Gruzji, Azerbejdżanu i Kosowa.

2017

NIK obejmuje funkcję audytora Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO.

2018

NIK zostaje audytorem zewnętrznym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu (OECD) oraz przeprowadza przegląd partnerski Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).

2018-2019

Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli UE i ETO.

2019

NIK organizatorem zebrania Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli UE i ETO w Warszawie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
31 stycznia 2019 15:31
Data publikacji:
31 stycznia 2019 15:31
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 maja 2020 11:19
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Logo 100-lecia NIK

Czy wiesz, że..

7 lutego 2011 roku, w 92. rocznicę powołania Najwyższej Izby Kontroli, w centrali NIK przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie, odsłonięto tablice pamiątkową poświęconą pamięci Lecha Kaczyńskiego, Prezesa Izby w latach 1992 - 1995. Więcej faktów o NIK >>