100 lat NIK – fakty

7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Najwyższą Izbę Kontroli Państwa - instytucję niezależną, z mocno rozbudowanymi kompetencjami kontrolnymi do stałego nadzoru finansów publicznych. Czytaj więcej >>

Najwyższa Izba Kontroli Państwa była pierwszym w wolnej Polsce organem kontroli państwowej. Czytaj więcej >>

Tradycje kontroli państwowej w Polsce sięgają jednak znacznie głębiej, XVI wieku. Czytaj więcej >>

Od 1919 r. do 2019 r. przełomowe dla NIK okazały się lata, które warto zapamiętać. Czytaj więcej >>

Prezesi NIK mieli bardzo bogate życiorysy. Pełnili ważne funkcje publiczne, niekiedy przełomowe zarówno dla instytucji jak i dla państwa polskiego.
Prezesi NIK od 1919 roku >>

Obecne kierownictwo NIK  >>

NIK ma konstytucyjną gwarancję niezależności od władzy wykonawczej, ustawowy zakres uprawnień kontrolnych, obowiązki wobec Sejmu oraz ściśle określoną pozycję Prezesa. Czytaj więcej >>

Dziś nie wyobrażamy sobie demokratycznego państwa bez apolitycznego organu stojącego na straży wydatków publicznych. Czytaj więcej >>

NIK dostarcza parlamentowi dogłębnej wiedzy o stanie państwa. Czytaj więcej >>

NIK pomaga szukać najlepszych rozwiązań dla polskiego prawodawstwa przekazując Sejmowi wnioski de lege ferenda. Czytaj więcej >>

Po analizie sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz wpływających skarg i wniosków, z uwzględnieniem sugestii tematów kontroli nadesłanych przez Prezydenta RP, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu oraz inne organy władzy publicznej, NIK proponuje tematy kontroli. Czytaj więcej >>

Skargi wpływające do NIK świadczą o zaufaniu społecznym obywateli. Czytaj więcej >>

Kontrola wykonania budżetu państwa jest najważniejszą kontrolą przeprowadzaną corocznie przez Najwyższą Izbę Kontroli. Czytaj więcej >>

Decyzje w NIK podejmowane są kolegialnie. Prezes NIK, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków tworzą Kolegium NIK. Czytaj więcej >>

Nawiązując do światowych standardów, NIK funkcjonuje na jasno określonych zasadach: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. Kontrolerzy też są oceniani. Czytaj więcej >>

NIK odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, współpracując z najwyższymi organami kontroli oraz instytucjami audytorskimi w Europie i na świecie. Czytaj więcej >>

Dzisiaj NIK, która ma 30 jednostek kontrolnych - 14 departamentów i 16 delegatur na terenie całego kraju oraz 4 biura zajmujące się sprawami administracyjnymi i osobowymi, zamówieniami publicznymi, obsługą księgowości, zarządzaniem mieniem, transportem, informatyką oraz budżetem Izby. W NIK pracuje ok. 1700 osób - w tym ok. 1200 kontrolerów. Czytaj więcej >>

NIK wydaje dwumiesięcznik „Kontrola Państwowa”, periodyk „Przegląd Metodyczny a także książki i foldery o charakterze specjalistycznym. Wydawnictwa NIK >>

Warto sięgnąć także do jubileuszowych wydań Kontroli Państwowej. Czytaj więcej >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 lutego 2019 21:54
Data publikacji:
05 lutego 2019 21:54
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 maja 2020 11:21
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Logo 100-lecia NIK

Czy wiesz, że..

W trosce o zdrowie obywateli Najwyższa Izba Kontroli wraz z Naczelnym Organem Kontroli Holandii (Algemene Rekenkamer), podjęły się koordynowania pierwszej międzynarodowej kontroli nt. skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w 14 krajach Europy oraz Izraelu. Więcej faktów o NIK >>