Przejdź do treści

Numery jubileuszowe

 

Wydawane przy okazji „okrągłych” rocznic utworzenia Najwyższej Izby Kontroli. Dla odróżnienia zawsze w złotej szacie graficznej. Zawierają m.in. listy okolicznościowe nadesłane przez najwyższych dostojników państwowych, wystąpienia prezesów, eseje wybitnych znawców problematyki kontrolnej oraz wspomnienia pracowników. Przedstawiają historię organów kontroli w Polsce, są też okazją do zaprezentowania oryginalnych dokumentów związanych z ich działalnością.

Zobacz archiwum >>

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 24 czerwca 2010 10:59
Data publikacji: 24 czerwca 2010 10:59
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 28 marca 2014 10:59
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl


Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl

Redaktor Barbara Odolińska
tel. +48 22 444 57 81
e-mail Barbara.Odolinska@nik.gov.pl

Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl

 

Współpraca
Redaktor statystyczny
dr Wiesław Karliński

tel. +48 22 444 56 69
e-mail Wieslaw.Karlinski@nik.gov.pl

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052