Archiwum

Umieszczamy tu poszczególne numery KP lub spisy treści wybranych wydań, a od 2021 roku również opublikowane artykuły w oddzielnych plikach wraz z przypisanymi do nich numerami DOI.

Artykuły publikowane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Ich przedruk może nastąpić tylko za zgodą redakcji. Cytowanie artykułów wymaga podania źródła.

2023

„Kontrola Państwowa” nr 5/2023
„Kontrola Państwowa” nr 4/2023

„Kontrola Państwowa” nr 3/2023

„Kontrola Państwowa” nr 2/2023

„Kontrola Państwowa” nr 1/2023

2022

„Kontrola Państwowa” nr 6/2022
„Kontrola Państwowa” nr 5/2022

„Kontrola Państwowa” nr 4/2022

„Kontrola Państwowa” nr 3/2022

„Kontrola Państwowa” nr 2/2022

„Kontrola Państwowa” nr 1/2022

2021

„Kontrola Państwowa” nr 6/I/2021
„Kontrola Państwowa” nr 6/II/2021

„Kontrola Państwowa” nr 5/2021

„Kontrola Państwowa” nr 4/2021

„Kontrola Państwowa” nr 3/2021

„Kontrola Państwowa” nr 2/2021

„Kontrola Państwowa” nr 1/2021

2020

„Kontrola Państwowa” nr 6/2020 (6,3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2020 (5,7 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2020 (3,4 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2020 (2,6 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2020 (5,3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2020 (4,1 MB)

2019

„Kontrola Państwowa” nr 6/2019 (2,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2019 (2,9 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2019 (6,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2019
(8 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2019 (33 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2019 Zeszyt 2
(64 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2019 Zeszyt 1 (21 MB)

2018

„Kontrola Państwowa” nr 6/2018 (4,6 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2018 (4,6 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2018 (4,0 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2018 (5,1 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2018
(2,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2018 (3,6 MB)

2017

„Kontrola Państwowa” nr 6/2017 (2,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2017 (3,9 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2017 (2,4 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2017 (4,3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2017 (1,8 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2017 (3,7 MB)

Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 1/2017 (1,15 MB)

2016

„Kontrola Państwowa” nr 6/2016 (1,7 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2016 (4,55 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2016 (4,0 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2016 (4,7 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2016 (6,19 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2016 (2,25 MB)

Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 1/2016 (9,41 MB)
Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 2/2016 (2,36 MB)

2015

„Kontrola Państwowa” nr 6/2015 (1,9 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2015 (5,6 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2015
(3,0 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2015
(7,0 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2015 (6,8 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2015 (6,6 MB)

2014

„Kontrola Państwowa” nr 6/2014 (5,6 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2014 (4,4 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2014 (5,4 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2014 (3,3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2014 (7,3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2014 (1,5 MB)

„Kontrola Państwowa” wydanie jubileuszowe - luty 2014 (9,2 MB)

2013

„Kontrola Państwowa” nr 6/2013 (2,9 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2013 (2,4 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2013 (3,4 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2013 (1,5 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2013
(2,5 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2013
(3,1 MB)

2012

„Kontrola Państwowa” nr 6/2012 (1,1 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2012 (1,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2012 (2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2012 (2,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2012
(2,3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2012 (1,7 MB)

2011

„Kontrola Państwowa” nr 6/2011 (2,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2011 (1,3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2011 (1,4 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2011 (1,6 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2011
(1,3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2011
(1,5 MB)

Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 1/2011 (0,8 MB)
Wydanie poświęcone seminaryjnemu posiedzeniu Kolegium NIK na temat „Rola i znaczenie melioracji wodnych w świetle współczesnych uwarunkowań”

2010

„Kontrola Państwowa” nr 6/2010 (0,8 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2010
 (0,8 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2010
 (0,7 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2010 (2,5 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2010 (0,7 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2010
 (0,9 MB)

Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 3/2010 (0,7 MB)  
Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 2/2010 (7,2 MB)
Wydanie poświęcone Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu - prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992-1995 oraz zmarłym w katastrofie pod Smoleńskiem przedstawicielom Państwa Polskiego związanym z NIK
Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 1/2010 (3,2 MB)

2009

„Kontrola Państwowa” nr 6/2009 (0,9 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2009 (0,7 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2009 (0,8 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2009 (1,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2009 (4,4 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1(2)/2009 (0,9 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1(1)/2009 (2,2 MB)

2008

„Kontrola Państwowa” nr 6/2008 (1 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2008 (0,8 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2008 (1 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2008 (1,9 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2008 (2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2008 (1,2 MB)

Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 2/2008 (0,6 MB)
Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 1/2008 (0,7 MB)

2007

„Kontrola Państwowa” nr 6/2007 (1,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2007 (1,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2007 (1 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2007 (0,9 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2007 (8 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2007 (1,1 MB)

Numer specjalny „Kontroli Państwowej” nr 1/2007 (1,0 MB)

2006

„Kontrola Państwowa” nr 6/2006 (4,3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2006 (1,6 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2006 (1,1 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2006 (3,1 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2006 (1,4 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2006 (3,5 MB)

Numer specjalny „Kontroli Państwowej” nr 1/2006 (język angielski) (1,9 MB);
State Audit, wydanie specjalne z okazji spotkania Komitetu Kontaktowego Prezesów Najwyższych Organów Kontroli państw Unii Europejskiej, Warszawa, 11-12 grudnia 2006

2005

„Kontrola Państwowa” nr 6/2005 (2,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2005 (1,7 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2005 (5,4 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2005 (4,8 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2005 (4,7 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2005 (5,1 MB)

Numer specjalny „Kontroli Państwowej” nr 2/2005 (1,7 MB)

2004

„Kontrola Państwowa” nr 6/2004 (2,3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2004 (4,6 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2004 (2,3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2004 (4,1 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2004 (9,5 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2004 (5 MB)

2003

„Kontrola Państwowa” nr 6/2003 (1,6 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2003 (2,8 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2003 (4,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2003 (1,2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2003 (5,5 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2003 (1,3 MB)

2002

„Kontrola Państwowa” nr 6/2002 (2,1 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 5/2002 (1,6 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 4/2002 (3 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 3/2002 (1,5 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 2/2002 (2 MB)
„Kontrola Państwowa” nr 1/2002 (2 MB)

Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 4/2002 (0,6 MB)
Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 3/2002 (0,7 MB)
Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 2/2002 (0,6 MB)
Numer specjalny „Kontroli Państwowej” 1/2002 (0,5 MB)

1996 - 2001

Roczny spis treści - 2001 rok
Roczny spis treści - 2000 rok
Roczny spis treści - 1999 rok
Roczny spis treści - 1998 rok
Roczny spis treści - 1997 rok
Roczny spis treści - 1996 rok

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 czerwca 2010 10:44
Data publikacji:
24 czerwca 2010 10:44
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 listopada 2023 14:00
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl

 

Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl


Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl


Główny specjalista Agnieszka Kołodziejczyk

tel. +48 22 444 58 15
e-mail Agnieszka.Kolodziejczyk@nik.gov.pl

Redaktor statystyczny
dr inż. Wiesław Karliński