Prenumerata

Koszt zaprenumerowania „Kontroli Państwowej” na 2024 r. wynosi 108 zł + 8% VAT (116,64 zł) za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (19,44 zł za jeden zeszyt).

Najwyższa Izba Kontroli od 2 listopada 2011 r. utraciła zwolnienie z podatku VAT i ponownie jest jego płatnikiem. Obecnie obowiązuje nas 8% stawka tego podatku, nałożona na czasopisma specjalistyczne.

Uprzejmie prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy firmy, dokładnego adresu oraz numeru NIP, a należności za prenumeratę prosimy uiszczać dopiero po otrzymaniu faktury z wymienioną kwotą.

Konto NIK: NBP O/O Warszawa nr 06 1010 1010 0036 7822 3100 0000
Najwyższa Izba Kontroli,

Prenumerata „Kontroli Państwowej” na 2024 r.

Dane do zamówienia:

Najwyższa Izba Kontroli
Redakcja „Kontroli Państwowej”
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 czerwca 2010 10:09
Data publikacji:
24 czerwca 2010 10:09
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
08 listopada 2023 12:11
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl

 

Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl


Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl


Główny specjalista Agnieszka Kołodziejczyk

tel. +48 22 444 58 15
e-mail Agnieszka.Kolodziejczyk@nik.gov.pl

Redaktor statystyczny
dr inż. Wiesław Karliński