Prenumerata

Koszt zaprenumerowania „Kontroli Państwowej” na 2020 r. wynosi 108 zł + 8% VAT  za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (19,44 zł za jeden zeszyt).

Najwyższa Izba Kontroli od 2 listopada 2011 r. utraciła zwolnienie z podatku VAT i ponownie jest jego płatnikiem. Obecnie obowiązuje nas 8% stawka tego podatku, nałożona na czasopisma specjalistyczne.

Uprzejmie prosimy o wpłacanie na nasze konto należności za prenumeratę na 2020 r. i o jednoczesne wysłanie zamówienia do redakcji z podaniem numeru NIP i upoważnieniem do wystawienia faktury bez Państwa podpisu. Dopiero po otrzymaniu przelewu redakcja wystawi fakturę VAT z potwierdzeniem otrzymania tej wpłaty.

Konto NIK : NBP O/O Warszawa nr 14 1010 1010 0036 8122 3100 0000
Najwyższa Izba Kontroli, Prenumerata „Kontroli Państwowej” na 2020 r.

Terminy przyjmowania prenumeraty na 2020 r.: I kwartał 2020 r.

Druk wpłatyPobierz wstępnie wypełniony druk wpłaty (Plik PDF)

 

Dane do zamówienia:

Najwyższa Izba Kontroli
Redakcja „Kontroli Państwowej”
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 czerwca 2010 10:09
Data publikacji:
24 czerwca 2010 10:09
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 marca 2020 14:03
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl

 

Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl

 

Redaktor Barbara Odolińska
tel. +48 22 444 57 81
e-mail Barbara.Odolinska@nik.gov.pl

Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl

 

Redaktor statystyczny
dr Wiesław Karliński

tel. +48 22 444 56 69
e-mail Wieslaw.Karlinski@nik.gov.pl