Przejdź do treści

Prenumerata

Koszt zaprenumerowania „Kontroli Państwowej” na 2017 r. wynosi 108 zł + 5% VAT  za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (18,90 zł za jeden zeszyt).

Najwyższa Izba Kontroli od 2 listopada 2011 r. utraciła zwolnienie z podatku VAT i ponownie jest jego płatnikiem. W związku z tym od listopada 2011 r. obowiązuje nas 5% stawka tego podatku, nałożona na czasopisma specjalistyczne.

Uprzejmie prosimy o wpłacanie na nasze konto należności za prenumeratę na 2017 r. i o jednoczesne wysłanie zamówienia do redakcji z podaniem numeru NIP i upoważnieniem do wystawienia faktury bez Państwa podpisu. Dopiero po otrzymaniu przelewu redakcja wystawi fakturę VAT z potwierdzeniem otrzymania tej wpłaty.

Konto NIK : NBP O/O Warszawa nr 14 1010 1010 0036 8122 3100 0000
Najwyższa Izba Kontroli, Prenumerata „Kontroli Państwowej” na 2017 r.

Terminy przyjmowania prenumeraty na 2015 r.: I kwartał 2017 r.

Druk wpłatyPobierz wstępnie wypełniony druk wpłaty (Plik PDF)

 

Dane do zamówienia:

Najwyższa Izba Kontroli
Redakcja „Kontroli Państwowej”
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 24 czerwca 2010 10:09
Data publikacji: 24 czerwca 2010 10:09
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 01 grudnia 2016 11:56
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl


Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl

Redaktor Barbara Odolińska
tel. +48 22 444 57 81
e-mail Barbara.Odolinska@nik.gov.pl

Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl

 

Współpraca
Redaktor statystyczny
dr Wiesław Karliński

tel. +48 22 444 56 69
e-mail Wieslaw.Karlinski@nik.gov.pl

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052