Punktacja naukowa

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie §14 ust. 1 rozporządzenia z 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2014 r., poz. 1126), wydał 23 grudnia 2015 r. komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje na ich łamach.

„Kontrola Państwowa” znajduje się w tym wykazie z liczbą 7 punktów za artykuł naukowy wydrukowany w naszym dwumiesięczniku. Jest to jedna z najwyższych punktacji możliwych do uzyskania w piśmie nieposiadającym IF (impact factor), który jest publikowany w Journal Citation Report.

Pełny wykaz tytułów naukowych oraz nowe kryteria i tryb ich oceny, wydane także w formie komunikatu Ministra, znajdują się na stronie resortu w zakładkach „Komunikaty” oraz „Lista czasopism punktowanych”.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2017 ‒ 45,60.

Zasady publikowania w KP i wymagania dotyczące przygotowania materiałów, zgodne ze standardami COPE i wymogami MNiSW - patrz zakładka:
Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 czerwca 2010 10:04
Data publikacji:
24 czerwca 2010 10:04
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 marca 2019 15:34
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl

 

Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl

 

Redaktor Barbara Odolińska
tel. +48 22 444 57 81
e-mail Barbara.Odolinska@nik.gov.pl

Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl

 

Redaktor statystyczny
dr Wiesław Karliński

tel. +48 22 444 56 69
e-mail Wieslaw.Karlinski@nik.gov.pl