Punktacja naukowa

„Kontrola Państwowa” jest czasopismem punktowanym. Znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, który stanowi załącznik do komunikatu Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r., z liczbą 40 punktów za publikowane na jej łamach artykuły naukowe. Wiodącymi dyscyplinami naukowymi w czasopiśmie są: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Wykaz ogłoszono na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.).

Po raz pierwszy „Kontrola Państwowa” została ujęta w wykazie czasopism punktowanych w 2010 r.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2022 ‒ 77,18.

Zasady publikowania w KP i wymagania dotyczące przygotowania materiałów, zgodne ze standardami COPE i wymogami MEiN ‒ patrz zakładka:
Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
24 czerwca 2010 10:04
Data publikacji:
24 czerwca 2010 10:04
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
29 lutego 2024 12:38
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl

 

Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl


Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl


Główny specjalista Agnieszka Kołodziejczyk

tel. +48 22 444 58 15
e-mail Agnieszka.Kolodziejczyk@nik.gov.pl

Redaktor statystyczny
dr inż. Wiesław Karliński