Punktacja naukowa

 

Do 31 lipca 2019 r. „Kontrola Państwowa” znajdowała się w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzonym na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia MNiSW z 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, z liczbą 7 punktów za artykuły opublikowane na jej łamach.

W związku ze zmianą przepisów czasopismo wystąpiło o ponowne naliczenie punktacji naukowej.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2019 ‒ 52,86.

Zasady publikowania w KP i wymagania dotyczące przygotowania materiałów, zgodne ze standardami COPE i wymogami MNiSW - patrz zakładka:
Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 czerwca 2010 10:04
Data publikacji:
24 czerwca 2010 10:04
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 grudnia 2020 08:01
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl

 

Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl

 

Redaktor Barbara Odolińska
tel. +48 22 444 57 81
e-mail Barbara.Odolinska@nik.gov.pl

Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl

 

Redaktor statystyczny
dr Wiesław Karliński

tel. +48 22 444 56 69
e-mail Wieslaw.Karlinski@nik.gov.pl