Komitet Redakcyjny

 

Oprócz redakcji nad kształtem KP czuwa Komitet Redakcyjny:

 • Włodzimierz Broński, dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Zbigniew Cieślak, dr hab., prof. UKSW w Warszawie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • Stanisław Dziwisz, dr, doradca prawny w Delegaturze NIK w Krakowie, zastępca kierownika ds. aplikacji kontrolerskiej
 • Jacek Jagielski, prof. dr hab., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Michał Jędrzejczyk, dr, radca prawny; radca prezesa NIK, p.o. dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK; Katedra Finansów i Prawa Finansowego KUL
 • Adam Lipowski, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Teresa Liszcz, dr hab., prof. UMCS w Lublinie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • Jarosław Maćkowiak, dr, radca prezesa NIK, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jacek Mazur, dr, em. radca prezesa NIK, kontroler Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji
 • Małgorzata Niezgódka-Medek, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Marzena Repetowska-Nyc, redaktor naczelna „Kontroli Państwowej”
 • Czesława Rudzka-Lorentz, dr, em. radca prezesa NIK
 • Janusz Witkowski, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
 • Zbigniew Wrona, dr, radca prezesa NIK
 • Marek Zająkała, dyrektor Departamentu Obrony Narodowej NIK

Członkowie zagraniczni:

 • Jean-Bernard Auby, prof. em., Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (Francja)
 • Josef Koubek, prof. em., Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy)
 • Cristiana Lauri, dr, Europejski Instytut Uniwersytecki (Włochy)
 • Elisa Scotti, prof., Uniwersytet w Maceracie (Włochy)
 • Fumio Shimpo, dr, prof. Uniwersytetu Keio w Tokio (Japonia)
 • Maciej M. Sokołowski, dr hab., Uniwersytet Warszawski, Sustainability College Bruges (Belgia), sekretarz rady zagranicznej
 • Ulrich Stelkens, dr, prof. Niemieckiego Uniwersytetu Nauk Administracyjnych w Spirze (Niemcy)
 • Roberto Galán Vioque, dr, prof. Uniwersytetu w Sewilli (Hiszpania)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 czerwca 2010 10:00
Data publikacji:
24 czerwca 2010 10:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
08 września 2021 10:00
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl

 

Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl

 

Redaktor Barbara Odolińska
tel. +48 22 444 57 81
e-mail Barbara.Odolinska@nik.gov.pl

Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl

Główny specjalista Agnieszka Kołodziejczyk
tel. +48 22 444 58 15
e-mail Agnieszka.Kolodziejczyk@nik.gov.pl 

Redaktor statystyczny
dr inż. Wiesław Karliński