Schemat organizacyjny Najwyższej Izby Kontroli

Schemat organizacyjny NIK (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

W ramach struktury organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli można wyróżnić:

 • Jednostki wykonujące zadania kontrolne:
  • 14 departamentów:
   • Departament Administracji Publicznej
   • Departament Budżetu i Finansów
   • Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji
   • Departament Infrastruktury
   • Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego
   • Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego
   • Departament Obrony Narodowej
   • Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
   • Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny
   • Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego
   • Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   • Departament Strategii
   • Departament Środowiska
   • Departament Zdrowia
  • 16 delegatur:
   • Delegatura w Białymstoku
   • Delegatura w Bydgoszczy
   • Delegatura w Gdańsku
   • Delegatura w Katowicach
   • Delegatura w Kielcach
   • Delegatura w Krakowie
   • Delegatura w Lublinie
   • Delegatura w Łodzi
   • Delegatura w Olsztynie
   • Delegatura w Opolu
   • Delegatura w Poznaniu
   • Delegatura w Rzeszowie
   • Delegatura w Szczecinie
   • Delegatura w Warszawie
   • Delegatura we Wrocławiu
   • Delegatura w Zielonej Górze
 • Jednostki wykonujące zadania w zakresie organizacji i obsługi NIK (4 biura):
  • Biuro Gospodarcze
  • Biuro Informatyki
  • Biuro Organizacyjne
  • Biuro Rachunkowości

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
30 kwietnia 2010 13:33
Data publikacji:
30 kwietnia 2010 13:33
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 marca 2022 13:18
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie