Jak poprawić sytuację bezdomnych zwierząt

Z roku na rok przybywa porzucanych zwierząt. Ich liczba wzrosła od 2005 r. o ponad 25 procent. Proceder ten nasila się w okresie wakacyjnym. M.in. dlatego odławianie bezpańskich zwierząt i tworzenie pseudoschronisk stało się w Polsce intratnym biznesem. Wskazuje na to m.in. ostatni raport NIK.

Jak poprawić sytuację bezdomnych psów  i kotów? Propozycje Izby są zbieżne z tymi, jakie przedstawia Wanda Dejnarowicz, dyrektor Schroniska Na Paluchu w latach 2004-2015. Czipowanie, promocja adopcji oraz kontrola nad wszelkiego rodzaju przytuliskami. Choć - jak zaznacza - nic nie zastąpi zwykłej ludzkiej odpowiedzialności.

Rozmowa z Wandą Dejnarowicz i Mariuszem Majem o sytuacji bezdomnych zwierząt

Jak pomóc bezdomnym zwierzętom

Transkrypcja

NIK zaangażowała się w poprawę sytuacji porzuconych zwierząt i od wielu miesięcy wskazuje na konieczne zmiany w prawie. Wśród wniosków de lege ferenda znalazły się:

  • ustawowy obowiązek rejestracji i znakowania psów (tzw. czipowanie), które pozwoli na śledzenie losów wyłapywanych zwierząt, a także sprawdzenie, czy trafiły do schroniska oraz kiedy oddano je do adopcji. Brak znakowania umożliwiał nieuczciwym przedsiębiorcom pozbywanie się (uśmiercanie) wyłapanych psów przed oddaniem ich do schroniska albo pozbywanie się ich (uśmiercanie) na terenie schroniska;
  • prawny wymóg umożliwiający prowadzenie schroniska pod warunkiem wydania przez inspekcję weterynaryjną decyzji stwierdzającej spełnienie przez wszystkich niezbędnych warunków;
  • ustawowe zobligowanie gmin do określenia w umowach z hyclami schronisk, do których mają trafić wyłapane zwierzęta, a w umowach ze schroniskami do formułowania precyzyjnych wymagań dotyczących opieki nad nimi. Gminy muszą też gwarantować sobie w umowach możliwości prowadzenia w schroniskach kontroli w oparciu o wskazane dokumenty do prowadzenia których schronisko w umowie zostanie zobowiązane;
  • wprowadzenie w ustawie obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami (co uczyni z wyłapywania tylko pierwszy etap w procesie zapewnienia opieki, którego następstwem będzie umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku i przeprowadzenie adopcji), zamiast dotychczasowego obowiązku ochrony przed nimi (co prowadziło do wyłapywania psów i kotów, dla których nie było miejsc w schroniskach);
  • ustanowienie gminnych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami aktami prawa miejscowego (dzięki czemu zyskają moc prawną, równocześnie umożliwi to rozliczanie władz samorządowych z realizacji prawa).

Wnioski Najwyższej Izby Kontroli są obecnie przedmiotem prac parlamentu.

Zobacz także:

Pieskie życie >>>

Wnioski w sprawie bezdomnych zwierząt >>>

Eksperci pomogą NIK w kontrolach dotyczących zwierząt >>>

Konferencja NIK o stanie ochrony zwierząt w Polsce >>>

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 sierpnia 2015 09:45
Data publikacji:
02 września 2015 12:00
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
02 września 2015 12:49
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ilustracja: Pies za kratami klatki

Przeczytaj treść ponownie