Prezes NIK Marian Banaś o niezależności NIK na zebraniu w Paryżu

Prezes NIK i prezesi najwyższych organów kontroli kilkunastu państw z całego świata zgromadzili się w Paryżu w połowie października br. na spotkaniu dotyczącym roli szefów organów kontroli w zapewnieniu i zachowaniu niezależności kierowanych przez nich instytucji – Master Class on SAI Independence. Spotkanie zorganizowały wspólnie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Inicjatywa INTOSAI ds. Rozwoju (IDI) i Trybunał Obrachunkowy Francji.

Prezes Marian Banaś zaprezentował szefom innych organów kontroli oraz zebranym na spotkaniu przedstawicielom społeczności donatorów raport przygotowany przez IDI w ramach Mechanizmu Szybkiej Obrony Niezależności Najwyższych Organów Kontroli, czyli SIRAM.

Miażdżący raport o systemowych ograniczeniach niezależności Najwyższej Izby Kontroli

Prezes NIK przypomniał również, że od września 2023 r. funkcjonowanie kierowanej przez niego instytucji jest praktycznie sparaliżowane ze względu na brak pełnego składu Kolegium NIK, o czym poinformował już wcześniej Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

Prezes NIK alarmuje organizacje międzynarodowe

Zarówno ONZ jak INTOSAI aktywnie wspierają ideę niezależności najwyższych organów kontroli jako elementu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania demokratycznych państw. Tylko w pełni niezależny – zarówno od władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej – najwyższy organ kontroli może wiarygodnie i obiektywnie oceniać funkcjonowanie państwa. Idea niezależności NOK została podkreślona w rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr A/66/209 z 2011 r. i nr A/69/228 z 2019 r., a wcześniej w Deklaracji INTOSAI z Limy z roku 1977 i w Deklaracji z Meksyku z 2007 r. 

Goście spotkania w Paryży na pamiątkowym zdjęciu.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 października 2023 11:32
Data publikacji:
17 października 2023 11:32
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 października 2023 11:44
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Tytułowa grafika spotkania Leadership Masterclass SAI Independence - SAI Independence project IDI - OECE. Logotypy: inicjatywy Mastery, INTOSAI IDI, OECD i Cour des comptes

Przeczytaj treść ponownie