101. rocznica powołania NIK

7 lutego to ważny dzień nie tylko dla NIK, ale dla historii Polski. Tego dnia 1919 roku Józef Piłsudski w dekrecie wydanym na wniosek Rady Ministrów powołał do życia Najwyższą Izbę Kontroli Państwa (NIKP). Dokument został kontrasygnowany przez Prezydenta Ministrów Ignacego Jana Paderewskiego oraz Ministra Skarbu Józefa Englicha. Jako pierwszy na czele Najwyższej Izby Kontroli Państwa stanął Józef Higersberger. Dzisiaj złożony został hołd najwybitniejszym pracownikom Izby, a także wszystkim, którzy przyczynili się do jej rozwoju.

7 lutego 1919 roku w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej utworzona została instytucja odpowiedzialna za nowoczesną kontrolę państwową, stojąca na straży zasad uczciwego państwa. Coroczne obchody są okazją do przypomnienia o najważniejszej misji urzędników.  

-  Jesteśmy obiektywni, niezależni, nasza rzetelność jest powodem do dumy - przypomina Prezes NIK Marian Banaś. I tak samo  jak po latach zaborów państwo polskie potrzebowało niezależnej instytucji, stojącej na straży publicznych finansów, tak i teraz Polska potrzebuje niezależnego organu kontroli państwowej, który zadba o rzetelne rozliczanie pieniędzy podatników.

O siły do codziennej pracy prosili zgromadzeni w kościele św. Aleksandra przy placu Trzech Krzyży w Warszawie kontrolerzy NIK - wspólnie z prezesem Marian Banasiem i kierownictwem Izby.  Mszę Świętą w intencji pracowników NIK koncelebrował biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej Piotr Jarecki.

W tym szczególnym dniu  tradycyjnie uczczona została pamięć twórców NIK. Prezes NIK Marian Banaś wraz z kierownictwem Izby, przedstawicielami delegatur oraz związku zawodowego złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze i pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego w Parku Ujazdowskim.

Przedstawiciele kierownictwa NIK składają kwiaty pod pomnikiem Ignacego Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego

Reprezentanci Izby z prezesem Marianem Banasiem na czele złożyli także wieńce i zapalili znicze tragicznie zmarłym pasażerom prezydenckiego samolotu. 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej zginęły cztery osoby związane z NIK: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, a także Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło i Sławomir Skrzypek. Wartości jakie wyznawali, stały się elementem etosu i tożsamości państwowych kontrolerów.

Przedstawiciele kierownictwa NIK składają kwiaty na Cmentarzu Powązkowskim

Na cmentarzu powązkowskim uczczona została także pamięć pierwszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa, Józefa Higersbergera. Tam został pochowany w 1921 roku.

Przedstawiciele kierownictwa NIK składają kwiaty przy grobie Józefa Higersbergera

W warszawskiej siedzibie NIK, przy ul. Filtrowej, są miejsca, które przypominają o ludziach, którzy odegrali ważną rolę w historii naszej instytucji. Jak powiedział francuski  marszałek Ferdynand Foch: „Narody tracąc pamięć, tracą życie”. W centrali NIK pamięć  o wyjątkowych osobach wciąż jest żywa.

Trzy lata temu, 7 lutego 2017 r. uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tablica jest autorstwa Marka Moderaua, który zaprojektował m.in. pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.  Z kolei 7 lutego 2014r. w centrali odsłonięto pamiątkową tablicę prof. Waleriana Pańki - pierwszego wybranego demokratycznie prezesa NIK po 1989 roku. Gabinet, w którym urzędował nazwano jego imieniem. 7 lutego 2012 r. odsłonięto popiersie Józefa Higersbergera. Natomiast w 2011 r. w  92. rocznicę powołania NIK uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego, Prezesa Izby w latach 1992 - 1995, twórcy współczesnej kontroli państwowej, autora nowoczesnej ustawy o NIK. Także Sali Kolegialnej zostało nadane imię Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości nadania imienia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy, 7 lutego 2011 r. uczestniczyli m.in. brat i córka tragicznie zmarłego śp. Prezydenta RP.

To tutaj, w warszawskiej siedzibie NIK, dzisiaj Prezes NIK Marian Banaś wraz z wiceprezesami Izby złożyli hołd pamięci tragicznie zmarłym prezesom Izby: prof. Lechowi Kaczyńskiemu i prof. Walerianowi Pańce. Kwiaty zostały także złożone pod popiersiem Józefa Higersbergera i pod tablicą upamiętniającą Józefa Piłsudskiego.

Przedstawiciele kierownictwa NIK składają kwiaty pod popiersiem  Józefa Higersbergera i tablicą poświęconą Józefowi Piłsudskiemu

W Delegaturze NIK w Krakowie, w imieniu Prezesa Mariana Banasia złożono kwiaty na sarkofagu Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezesa Lecha Kaczyńskiego, Wiceprezesa Józefa Nentwiga i śp. Naszych Dyrektorów Jana Dziadonia i Zbigniewa Zdasienia.

NIK przez 101 lat przyczynia się do naprawy państwa. W tym roku, przed Najwyższą Izbą Kontroli stoi wiele zadań, wiele wyzwań. Do Izby wciąż docierają sygnały o nieprawidłowościach w ważnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Informacje nadsyłają obywatele, organizacje społeczne i parlamentarzyści. Potrzebę skontrolowania wybranych obszarów zgłasza Sejm, Senat, Kancelaria Premiera i Rzecznik Praw Obywatelskich. Przypomnijmy, że tegoroczny plan pracy obejmuje wiele zagadnień, dotyczących bezpośrednio obywateli, takich jak m.in. przygotowanie państwa do działania w obliczu realnego zagrożenia epidemią, przebieg taryfikacji świadczeń zdrowotnych czy zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

Każdy kontroler, zanim przystąpi do wykonywania obowiązków, musi złożyć przysięgę: „Ślubuję służyć Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać porządku prawnego, wykonywać obowiązki pracownika Najwyższej Izby Kontroli sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.” Tym słowom kontroler pozostaje wierny. Przez 101 lat kontrolerzy NIK nigdy nie zapomnieli o wartościach nadrzędnych, jakimi muszą się kierować, śladem swoich poprzedników.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 lutego 2020 16:04
Data publikacji:
07 lutego 2020 16:04
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
24 lutego 2020 14:05
Ostatnio zmieniał/a:
Bogdan Ulka
Przedstawiciele kierownictwa NIK składają kwiaty pod pomnikiem Ignacego Paderewskiego

Przeczytaj treść ponownie