Kontrolerzy liderami zmian w przestrzeni publicznej

Wypowiedzi gości konferencji

Goście konferencji Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości

Ze wspólnej inicjatywy Prezesów: Krzysztofa Kwiatkowskiego (Najwyższa Izba Kontroli), Krzysztofa Burnosa (Polska Izba Biegłych Rewidentów) oraz Sebastiana Burgemejstera (Instytut Audytorów Wewnętrznych) odbyła się w siedzibie NIK konferencja - Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego. Uczestnicy spotkania zadali sobie fundamentalne pytania:

 • Czy kontroler i  audytor mogą być liderami zmian społecznych?
 • Jak zwiększać zaufanie obywateli poprzez profesjonalną kontrolę  i audyt?
 • Jak wzmacniać postawy etyczne kontrolujących i kontrolowanych?
 • Jak współpracować z interesariuszami kontroli i audytu, by wzmacniać odpowiedzialność społeczną firm i instytucji?

Relacja z konferencji - część I

Relacja z konferencji - część II

NIK dostrzega swoją rolę w budowaniu odpowiedzialności jednostek sektora finansów publicznych. Praca kontrolerów przekłada się na takie funkcjonowanie państwa, którego fundament stanowi idea wspólnego dobra wszystkich obywateli. Dlatego Izba, planując kontrole, uwzględnia szerokie spojrzenie na bieżącą sytuację w kraju oraz pojawiające się trendy. Dla inspektorów NIK jasne jest, że kontrola nie może stanowić celu sama i w sobie, musi mieć sens społeczny i służyć obywatelom. Dzięki temu informacje o wynikach kontroli mają szansę wzbudzić zainteresowanie różnych grup interesariuszy i być oczekiwanym źródłem informacji o stanie państwa.

Kilka przykładów. Od 2000 r. NIK przeprowadziła kilka kontroli o stanie powietrza w Polsce. Temat ten ma duże znaczenie, ponieważ z  powodu zanieczyszczeń co roku umiera kilkadziesiąt tysięcy Polaków. I choć miasta wydają olbrzymie sumy na walkę ze smogiem, to w wielu miejscach stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji  wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Izba wydała w tej sprawie cały szereg rekomendacji. Z jednej strony dostrzegła potrzebę odpowiedniego wyposażenia zakładów w urządzenia redukujące liczbę zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, z drugiej także konieczność ograniczania niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych. M.in. dzięki raportom NIK ruszyły prace w kierunku odpowiedniej zmiany przepisów.

Na jakość powietrza w naszym kraju ma wpływ coraz gorszy stan techniczny pojazdów, które poruszają się po polskich drogach. NIK przypomniała, że codziennie jeżdżą po nich setki tysięcy pojazdów, często starszych, importowanych z Europy Zachodniej, które nie powinny być dopuszczone do ruchu. Pod koniec 2016 r. średni wiek importowanego używanego samochodu osobowego wyniósł 12 lat. Co więcej, w Polsce blisko 60 proc. aut jeżdżących po drogach ma więcej niż 10 lat. Na tym tle wypadamy gorzej niż Rumunia, Węgry i Czechy, nie wspominając o Irlandii, gdzie takich aut jest na drogach jedynie ok. 10 proc. Dodatkowo, z  przeprowadzonych analiz wynikało, że ważnych badań technicznych nie ma w Polsce ponad 7 mln pojazdów. W samym 2015 r. policjanci zatrzymali ponad 425 tys. dowodów rejestracyjnych pojazdów, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego, porządkowi na drodze i  środowisku naturalnemu.

Z kolei głośna kontrola suplementów diety wykazała, że rynek tych produktów wymaga pilnej regulacji. Pomimo wzrostu konsumpcji, konsumenci tak naprawdę nie wiedzą, co dokładnie spożywają, gdyż wprowadzanie do obrotu i sprzedaż są praktycznie poza skuteczną kontrolą. Wiele suplementów nie wykazuje cech deklarowanych przez producentów, a zdarzają się też po prostu szkodliwe dla zdrowia.

Kontrole służby zdrowia potwierdziły szereg dysfunkcji tego systemu. W większości rodzajów oddziałów szpitalnych i poradni dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych nie poprawia się mimo większej wartości umów z NFZ. Dostępność do świadczeń utrudnia nierównomierne rozmieszczenie szpitali, przychodni i  sprzętu, problemy z szacowaniem ceny świadczeń oraz pozyskaniem wykwalifikowanych kadr medycznych. System kształcenia lekarzy i pielęgniarek nie zapewnia wystarczającej liczby odpowiednio przygotowanych specjalistów. Na polskich uczelniach medycznych kształci się sporo lekarzy. Jednak coraz więcej z nich to obcokrajowcy, którzy po zakończeniu nauki wracają do swoich krajów. Rośnie także liczba polskich absolwentów, którzy - zdobywszy wykształcenie - emigrują. Ci, którzy zostają pracują zbyt długo, nierzadko, jak można się dowiedzieć z doniesień medialnych, narażając swoje własne zdrowie i życie.

Przykłady kontroli NIK zaangażowanych społecznie można mnożyć. Każda z nich albo wywołała pozytywne zmiany, albo przynajmniej postawiła rzetelną diagnozę badanego obszaru.

Miarą odpowiedzialności Izby jest także profesjonalizm procesu kontrolnego. Raporty NIK wyróżnia rzetelność. Przygotowywane są w oparciu o twarde dowody. Osiągnięciem ostatnich lat jest wdrażany od 2014 r. w Izbie System Zapewnienia Jakości Procesu Kontrolnego (SZJ). Budując SZJ Izba postawiła sobie za cel dostarczanie kontrolerom praktycznych narzędzi wspierających dbałość o jakość wykonywanej pracy. Pomaga w tym rozwój technologii informatycznych, na które NIK jest konsekwentnie otwarta. Dzięki wdrożeniu Systemu Zapewnienia Jakości Procesu Kontrolnego możliwe jest sprawne i profesjonalne zarządzanie wszystkimi etapami postępowania, przy zastosowaniu podejścia projektowego w kontroli.

W efekcie pracę kontrolerów cenią  parlamentarzyści, eksperci branżowi, przedstawiciele świata nauki, dziennikarze i wreszcie co bardzo ważne ‒ obywatele. Według badań z końca kwietnia tego roku aż 52% dorosłych Polaków zbudowało sobie dobry i bardzo dobry obraz działalności NIK. To najwyższa ocena pracy NIK wystawiona przez Polaków w ostatnich 17 latach.

W misji budowania poczucia odpowiedzialności, promowanie wartości oraz rozwoju kapitału społecznego można zrobić jeszcze więcej. Z tego powodu prezes NIK podjął inicjatywę organizacji niniejszej konferencji z partnerami zawodowymi - audytorami wewnętrznymi i biegłymi rewidentami.

W debacie kontrolerów i audytorów obok kierownictwa oraz ekspertów NIK udział wzięli m.in.:

 • Krzysztof Burnos, Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
 • Sebastian Burgemejster, Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych
 • Iwona Bogucka, Wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych
 • Dominika Bettman - Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu (TBC)
 • Jacek Santorski - psycholog biznesu, wydawca, przedsiębiorca
 • Prof. Jerzy Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańsku
 • Prof.  Aldona Kamela Sowińska
 • Dr Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni
 • Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Robert Bartold, członek Komitetu Audytu Ministerstwa Edukacji Narodowej

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 listopada 2017 22:21
Data publikacji:
09 listopada 2017 09:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 grudnia 2017 08:20
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie