Mandat audytora zewnętrznego Interpolu oficjalnie przejęty przez NIK

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oficjalnie przejął obowiązki audytora zewnętrznego Międzynarodowej Organizacji Policji INTERPOL. Przypomnijmy, że NIK wygrała ogólnoświatowe postępowanie konkursowe przeprowadzone w 2021 r. Teraz, podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego INTERPOL, odbywającej się w dniach 18-21 października br. w Nowym Delhi, NIK oficjalnie zastąpiła kanadyjski organ kontroli państwowej w pełnieniu tej funkcji.

Sesja plenarna INTERPOL - widok na salę

Międzynarodowa Organizacja Policji zrzesza niemal dwustu członków z całego świata. Zajmuje się m.in. zwalczaniem terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i narkotykowej. Przy wyborze zewnętrznego audytora brano pod uwagę doświadczenie i kwalifikacje zespołu oraz profesjonalizm, poufność, niezależność i poziom bezpieczeństwa dokumentacji zapewniany przez zgłaszające się do konkursu instytucje. Najlepszą ocenę w tym postępowaniu uzyskała polska Najwyższa Izba Kontroli.

Wystąpienie Prezesa NIK Mariana Banasia na sesji plenarnej INTERPOL

Prezes NIK Marian Banaś podczas swojego wystąpienia na sesji plenarnej przedstawił założenia audytu wykonywanego przez NIK w nadchodzących latach. Przywołał międzynarodowe standardy najwyższych organów kontroli wykorzystywane w kontrolach NIK. Podkreślił także wagę niezależności i obiektywizmu kontroli gwarantowane przez Konstytucję i kontradyktoryjność procesu kontrolnego. Terminowe i wolne od wpływów politycznych działania kontrolne ma zapewnić powołany przez Prezesa NIK zespół profesjonalistów ds. realizacji audytu INTERPOL, wyłoniony z grona ponad tysiąca kontrolerów państwowych. Nie bez znaczenia jest również ponad stuletnie doświadczenie NIK w prowadzeniu kontroli oraz doświadczenie wynikające z kontroli organizacji międzynarodowych.

Prezes NIK Marian Banaś i Sekretarz Generalny INTERPOL-u Jürgen Stock, obok Prezes NIK i Audytor Generalny Indii, Shri Girish Chandra Murmu

Prezes NIK odbył szereg spotkań w INTERPOL, m.in. z Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego INTERPOL i Sekretarzem Generalnym INTERPOL Jürgenem Stockiem. Rozmawiał także z Kontrolerem i Audytorem Generalnym Indii, Shri Girish Chandra Murmu.

NIK współpracuje ze swoim odpowiednikiem w Indiach od ponad 20 lat. Pierwsze wspólne polsko-indyjskie seminarium odbyło się w Indiach w 2000 roku. Od tej pory seminaria odbywają się na przemian w obu krajach i poświęcone są różnym tematom, m.in. kontrolom w środowisku IT, międzynarodowym standardom kontroli ISSAI, czy polityce medialnej, kontroli długu publicznego i kontrolom systemu szczepień.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
22 października 2022 11:50
Data publikacji:
22 października 2022 11:50
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 października 2022 15:15
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo INTERPOL i 90 spotkania Zgromadzenia Generalnego INTERPOL w New Delhi © INTERPOL

Przeczytaj treść ponownie