NIK partnerem instytucjonalnym na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Temat panelu zwracający uwagę, że kontrola państwowa może budzić pewne obawy, wywołał duże zainteresowanie nie tylko wśród szefów najwyższych organów kontroli naszych sąsiednich państw, ale i przedstawicieli polskich urzędów, prezesów spółek, biznesmenów i ekspertów.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wypowiada się w trakcie panelu na XXVII Forum Ekonomicznym

Mocne gwarancje praw kontrolowanych to jeden z argumentów przemawiający za tym, że nie powinniśmy obawiać się kontroli. - Kontrolowanym przysługują  prawa określone w ustawie - tłumaczył prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. - Kontrole państwowe nie mają charakteru represyjnego, a zasady ich prowadzenia ujęte w formie ustaw jak i międzynarodowych standardów,  zapewniają uczciwość i transparentność. Zapewniają także kontrolowanym udział w postępowaniu kontrolnym z ustawową gwarancją kontradyktoryjności postępowania wraz z poszanowaniem ich podmiotowości - podkreślił szef NIK.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski przypomniał także, że sformalizowana w ustawie o NIK procedura kontrolna przewiduje aktywny udział kontrolowanego w postępowaniu kontrolnym, zarówno na etapie toczącego się postępowania, jak i po jego zakończeniu. Kontrolowani maja prawo do wyjaśnień lub oświadczeń, biorą udział w czynnościach dowodowych i przedstawiane są im  wystąpienia, do których mogą wnosić zastrzeżenia. Odpowiedzialne kadry instytucji publicznych nie powinny bać się kontroli NIK-u, ale powinny, jak ognia, bać się odkładania naszych wskazówek na półkę - mówił prezes Kwiatkowski.

Szef Izby odniósł się także do wysokich kompetencji kontrolerów NIK, którzy zyskują uznanie międzynarodowe. - Bierzemy udział w audycie takich instytucji jak NATO, Rada Europy czy CERN, a także przekazujemy naszą wiedzę i doświadczenia w projektach międzynarodowych (Albania, Gruzja, Ukraina). Aktywnie współpracujemy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO) i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Oszustw Finansowych (OLAF) - dodał prezes Krzysztof Kwiatkowski, zaznaczając jednocześnie, że stawia na rozwój instytucjonalny i na rozwój kadr. Na sprawność i sterowność. Czyli na to, czego sami oczekujemy od tych, których kontrolujemy.

Na zdjęciu od lewej: Mateusz Palak dziennikarz ekonomiczny Józef Bajdel, krakowski Okręgowy Inspektor Pracy; Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK; Vladimír Tóth, wiceprzewodniczący najwyższego organu kontroli Republiki Słowackiej; Adrienn Lajó, strategiczny doradca Prezesa najwyższego organu kontroli Węgier oraz Nikołaj Stolarow, zastępca szefa sztabu najwyższego organu kontroli Federacji Rosyjskiej

Wszyscy uczestnicy panelu byli zgodni, że NIK pomaga instytucjom państwowym w zapewnieniu właściwego działania i skutecznego osiągania rezultatów, mobilizuje do osiągania większej skuteczności w  zarządzaniu procesami i pracownikami. Stąd kolejny wniosek: nie powinniśmy obawiać się kontroli ponieważ może ona kontrolowanym przynieść istotne korzyści, pokazać jak lepiej działać, może być wsparciem. - My jesteśmy po to, aby im pomóc, choć czasami, jak u dentysty, ta pomoc bywa bolesna - zakończył prezes Krzysztof Kwiatkowski.

W panelu „Dlaczego nie powinniśmy bać się kontroli?”, którego współgospodarzem jest Najwyższa Izba Kontroli udział wzięli: Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, Vladimír Tóth, wiceprzewodniczący najwyższego organu kontroli Republiki Słowackiej; Józef Bajdel, krakowski Okręgowy Inspektor Pracy, Adrienn Lajó, strategiczny doradca Prezesa najwyższego organu kontroli Węgier oraz Nikołaj Stolarow, zastępca szefa sztabu najwyższego organu kontroli Federacji Rosyjskiej.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 września 2017 12:26
Data publikacji:
07 września 2017 12:20
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
07 września 2017 16:08
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Napisy: XXVII Forum Ekonomiczne i Dlaczego nie powinniśmy bać się kontroli?, pomiędzy napisami zdjęcie z panelu z udziałem Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskie

Przeczytaj treść ponownie