Stan zaawansowania prac nad rozwojem i wdrażaniem czystych technologii węglowych w zakresie produkcji gazu i paliw płynnych z węgla kamiennego

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/14/507/KGP
Data publikacji: 2016-02-03 09:08
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Gospodarki

    00-950 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

    00-546 Warszawa, ul. I. Skorupki 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie