Stan zaawansowania prac nad rozwojem i wdrażaniem czystych technologii węglowych w zakresie produkcji gazu i paliw płynnych z węgla kamiennego

Nr ewidencyjny: D/14/507
Data publikacji: 2016-02-03 09:08
Dział tematyczny: gospodarka

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

43,9 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2018 roku.