Stan zaawansowania prac nad rozwojem i wdrażaniem czystych technologii węglowych w zakresie produkcji gazu i paliw płynnych z węgla kamiennego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/14/507/LKA
Data publikacji: 2016-02-03 09:09
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

    Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice

Powrót

Przeczytaj treść ponownie