Stosowanie przez administrację publiczną instrumentów prawnych zabezpieczających interesy społeczne w procesie lokalizacji elektrowni wiatrowych

Nr ewidencyjny: D/15/502
Data publikacji: 2016-04-26 08:49
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie