Realizacja wybranych projektów przez beneficjentów w programach sektorowych

Nr ewidencyjny: D/21/504
Data publikacji: 2022-05-26 15:45
Dział tematyczny: gospodarka

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.