Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/21/507/LWR
Data publikacji: 2023-09-12 11:04
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.T. MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

  ul. Gen. A.E.Fieldorfa 2, 54-049 WROCŁAW

 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

  ul. Joannitów 6, 50-525 WROCŁAW

 • POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU

  ul. Ziębicka 34-38, 50-507 WROCŁAW

 • UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. J. MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

  ul. Borowska 213, 50-556 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.