Przygotowanie i realizacja inwestycji "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera" w Poznaniu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

Nr ewidencyjny: I/15/005/LPO
Data publikacji: 2016-03-15 08:18
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.

    Al. Niepodległości 27, 61-714 POZNAŃ

  • URZĄD MIASTA POZNANIA

    Pl. Kolegiacki 17, 60-967 POZNAŃ

  • ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU

    ul. Wilczak 16, 61-623 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.