Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/140/LWA
Data publikacji: 2012-03-14 14:12
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku

  05-400 Otwock ul. Karczewska 48 woj. mazowieckie

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

  05-200 Wołomin ul. Graniczna 1 woj. mazowieckie

 • Urzad Miasta w Otwocku

  05-400 Otwock ul. Armii Krajowej 5 woj. mazowieckie

 • Urząd Miejski w Wołominie

  05-200 Wołomin ul. Ogrodowa 4 woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie