Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/140/LWA
Data publikacji: 2012-03-14 14:12
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku

  05-400 Otwock ul. Karczewska 48 woj. mazowieckie

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

  05-200 Wołomin ul. Graniczna 1 woj. mazowieckie

 • Urzad Miasta w Otwocku

  05-400 Otwock ul. Armii Krajowej 5 woj. mazowieckie

 • Urząd Miejski w Wołominie

  05-200 Wołomin ul. Ogrodowa 4 woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

11,8 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2017 roku.