Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013)

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/11/106/LWA
Data publikacji: 2012-05-02 13:23
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

    03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, woj. mazowieckie

  • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

    02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.