Realizacja zadań przez organy nadzoru budowlanego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/079/LWR
Data publikacji: 2014-02-05 12:06
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WROCŁAWIU

    UL. J. E. PURKYNIEGO 1, 50-155 WROCŁAW

  • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA WROCŁAWIA

    PL. SOLIDARNOŚCI 1/3/5, 53-661 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie