Digitalizacja dóbr kultury w Polsce

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/029/LBI
Data publikacji: 2016-04-04 09:11
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Fundacja "Pogranicze" w Sejnach

    ul. Piłsudskiego 37, 16-500 Sejny

  • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

    ul. J.Kilińskiego 16, 15-089 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

110 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2016 roku.