Bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na przykładzie inwestycji drogowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/034/LLU
Data publikacji: 2016-11-22 09:41
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

    20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21

Powrót

Przeczytaj treść ponownie