Bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na przykładzie inwestycji drogowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/034/LWA
Data publikacji: 2016-11-22 09:41
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

    03-808Warszawa ul. Mińska 25, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.