Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/014/KBF
Data publikacji: 2016-05-24 12:47
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

    Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

  • URZĄD MIASTA W NADARZYNIE

    ul. Mszczonowska 19 05-830 Nadarzyn

  • URZĄD MIASTA W ZĄBKACH

    ul. Wojska Polskiego 10 05-091 Ząbki

Powrót

Przeczytaj treść ponownie