Cyfryzacja radia w Polsce

Nr ewidencyjny: P/15/024
Data publikacji: 2016-01-26 14:02
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie