Cyfryzacja radia w Polsce

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/024/KNO
Data publikacji: 2016-01-26 14:02
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia Radiowa Radio dla Ciebie SA

    00-977 Warszawa, ul. Myśliwiecka 3/5/7

  • Polskie Radio SA

    00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 77 m 85

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.