System informacji oświatowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/031/LBI
Data publikacji: 2016-11-30 09:01
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

 • Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

  Plac 11 Listopada 37, 19-110 Goniądz

 • Publiczne Gimnazjum w Śniadowie

  ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo

 • Starostwo Powiatowe w Mońkach

  ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

 • Urząd Gminy Śniadowo

  ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie

  ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

  ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki

Powrót

Przeczytaj treść ponownie