Wykonywanie przez Generalne Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/086/LWR
Data publikacji: 2016-03-23 12:38
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

    UL. POWSTAŃCÓW 186, 53-139 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie