Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/101/LKR
Data publikacji: 2016-08-22 12:09
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

    ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków

  • Urząd Miasta w Krakowie

    Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.