Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Nr ewidencyjny: P/15/101
Data publikacji: 2016-08-22 12:09
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie