Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/101/LWR
Data publikacji: 2016-08-22 12:09
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MIEJSKIE PRZEDS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU

    ul. Na Grobli 14/16, 50-421 WROCŁAW

  • URZĄD MIEJSKI WE WROCŁAWIU

    Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.