Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/035/LWA
Data publikacji: 2016-11-16 08:55
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

  05-400 Otwock, ul. K. Pułaskiego 7A, woj. Mazowieckie

 • Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, woj. Mazowieckie

 • Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy

  00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 130/132, woj. Mazowieckie

 • Urząd Miasta w Otwocku

  05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5, woj. Mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie