Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/037/LWR
Data publikacji: 2017-08-30 07:32
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

    ul. Powstańców 186, 53-139 WROCŁAW

  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU

    Podwale 31-33, 50-040 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie