Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/037/LZG
Data publikacji: 2017-08-30 07:32
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Autostrada Wielkopolska II S.A. w Poznaniu

  61-248 Poznań, ul. Dziadoszańska 10

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

  65-050 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 31

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

  65-074 Zielona Góra, ul. J.Kasprowicza 3/5

 • Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

  65-001 Zielona Góra, ul. Partyzantów 40

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. S.Wyszyńskiego 64

 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kwiatowa 10

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8

 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ Zielonej Górze

  65-043 Zielona Góra, ul. B.Chrobrego 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie