Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Nr ewidencyjny: P/16/038
Data publikacji: 2017-04-04 08:41
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.