Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/038/LOP
Data publikacji: 2017-04-04 08:41
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

    47-303 Krapkowice ul. J. Kilińskiego 1

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

    48-300 Nysa ul. Słowiańska 17

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

    45-005 Opole ul. Książąt Opolskich 27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.