Gospodarowanie mieniem w jednostkach wojskowych o niskim wskaźniku rozwinięcia

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/066/LKA
Data publikacji: 2017-11-08 07:36
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH W BYDGOSZCZY

    ul. J. Dwernickiego 1, 85-915 BYDGOSZCZ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że..

110 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2016 roku.