Gospodarowanie mieniem w jednostkach wojskowych o niskim wskaźniku rozwinięcia

Nr ewidencyjny: P/16/066
Data publikacji: 2017-11-08 07:36
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie