Gospodarowanie mieniem w jednostkach wojskowych o niskim wskaźniku rozwinięcia

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/066/LRZ
Data publikacji: 2017-11-08 12:24
Dział tematyczny: obrona narodowa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.