Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/068/LWR
Data publikacji: 2017-10-20 09:26
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

    Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 WROCŁAW

  • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU

    ul. Na Grobli 14/16, 50-421 WROCŁAW

  • URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA

    pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie