Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych

Nr ewidencyjny: P/16/068
Data publikacji: 2017-10-19 15:09
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

11,8 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2017 roku.