Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/068/LLO
Data publikacji: 2018-01-04 07:14
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Miasta Łodzi

    90-026 Łódź, ul. Piotrkowska 104

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi

    90-033 Łódź, ul. Wierzbowa 52

  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

    90-026 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.