Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/068/LPO
Data publikacji: 2018-01-11 10:18
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • AQUANET S.A. W POZNANIU

    Dolna Wilda 126, 61-492 POZNAŃ

  • URZĄD MIASTA POZNANIA

    Pl. Kolegiacki 17, 60-967 POZNAŃ

  • WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

    Al. Niepodległości 16/18, 61-173 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.