Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/009/LBI
Data publikacji: 2018-03-22 08:50
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Gminy Krypno

    Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne

  • Urząd Gminy Rudka

    ul. Brańska 13, 17-023 Rudka

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

1,6 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2018 roku.