Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/009/LKI
Data publikacji: 2018-04-03 11:15
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Gminy w Piekoszowie

    26-065 Piekoszów, ul. Czestochowska 66A

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.