Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/074/LBI
Data publikacji: 2018-10-02 11:33
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Muzeum Podlaskie w Białymstoku

    ul. Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok

  • Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

    ul. Dworna 22, 18-400 Łomża

  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

    ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie